Notes Colorado

Notes colorado
Notes colorado granat/niebieski

Granat/niebieski

Notes colorado bordowy/srebrny

Bordowy/srebrny